Svets och smide på beställning
Paulssons Industriservice AB drivs av bröderna Torleif och Torbjörn Paulsson. Företaget är nystartat men de har båda två arbetat i smidesbranschen i 18 år.
Thorleif och Torbjörn började som svetsare när de var i 14-årsåldern då de jobbade extra i olika verkstäder. De är utbildade svetsare och har lärt sig yrket från grunden, bägge har en tvåårig verkstadsteknisk utbildning i botten. De utför alla typer av svets- och smidesarbeten, till exempel svetsning av stativ, bord och brickor samt annat dekorationssmide. De tillverkar även grindar och lagar släp. Reparationer och ritningsjobb förekommer och allting görs på beställningar - till största delen består sysselsättningen av legotillverkning.
- Det är kunden som har sista ordet i alla arbeten, men tillsammans med kunden försöker vi få fram det bästa resultatet med hjälp av bägge parters idéer och erfarenheter, berättar Thorleif.

Verkstaden ligger bra placerad mellan Klippan och Ängelholm. Kundkretsen består mestadels av närbelägna företag och privatpersoner runtom i kommunen men de har även varit i Tyskland och utfört svetsarbeten. Kunderna återkommer gärna och de får goda rekommendationer. De tycker om att arbeta själva och att kunna påverka jobbet. Tidschemat är ofta pressat med många uppdrag och det är hård konkurrens på marknaden. I framtiden hoppas de kunna utöka legotillverkningen och nyanställa svetsare.
- Vi har det stora företagets kunnande och resurser, men det lilla företagets flexibilitet, därför kan vi tillgodose kundens alla behov med hög kvalitet och leveranssäkerhet, avslutar Torbjörn.

Paulssons Industriservice AB

Bransch:
Tillverkning

Telefon: 0435-217 30
Alternativ: 0709-22 59 17
Fax: 0435-217 31

Adress:
Paulssons Industriservice AB
Övarp 4045
26494 Klippan

| 13 SENASTE FÖRETAGEN